TIP, s.r.o. / kvartálny platca DPH

3,300.00
využitie prenájmu sídla na 12 mesiacov s úhradou vopred:

Sídlo:  Námestie Majstra Pavla 39, Levoča 054 01

Deň zápisu:  21.01.1997

IČO:  36 169 536

Predmet činnosti:

 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov-spracovanie podnikateľských zámerov, marketingových plánov, projektov v oblasti menežmentu a zámerov v investičnej sfére
 • výskum trhu a verejnej mienky
 • spracovanie a zabezpečovanie reklamy
 • sprostredkovateľská činnosť v obchodnej, výrobnej, investičnej sfére a v oblasti služieb
 • poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
 • automatizované spracovanie dát
 • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • organizácia a realizácia vzdelávacích aktivít, kurzov, školení a seminárov pre prípravu a realizáciu odborných pracovníkov v rozsahu voľných živností
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Vedenie účtovníctva

Spoločnosť je registrovaná za platiteľa DPH!