Postup

Pri kúpe novej ready-made spoločnosti je postup veľmi jednoduchý. Bez akýchkoľvek starostí s papierovaním pri zakladaní firmy Vám odpredáme hotovú už založenú novú spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom administratívne zabezpečíme celý proces.

Výber spoločnosti

Vašou úlohou je vybrať si vhodnú spoločnosť z našej aktuálnej ponuky. Pri rezervácii spoločnosti je potrebné uhradiť zálohu, aby sme spoločnosť neodpredali inému klientovi. Bližšie informácie, ako uskutočniť úhradu rezervačnej zálohy, Vám poskytneme obratom po vykonanej rezervácii.

Poskytnutie údajov

Ku kúpe ready-made s.r.o. budete musieť poskytnúť údaje o nových spoločníkoch spoločnosti, o nových konateľoch, o novom obchodnom mene a sídle spoločnosti. Aktuálne predmety podnikania nie sú pre Vás záväznými a tie môžeme upraviť. Na vyše požiadanie rozšírime počty živností, prípadne ohlásime zrušenie požadovaných predmetov podnikania. Všetky uvedené operácie sú zahrnuté v cene za spoločnosť.

Podpísanie zmluvy

Po zaslaní požadovaných údajov Vám vypracujeme príslušné dokumenty k uskutočneniu prevodu obchodného podielu, ktoré budete musieť overene podpísať. Nadobúdateľ zo Slovenska musí mať vysporiadané záväzky so štátom, nakoľko v opačnom prípade príslušný správca dane nevystaví súhlas na zápis do obchodného registra, čím k uskutočneniu prevodu nedôjde.

Po podpise zmluvy o prevode obchodného podielu bude potrebné uhradiť zostávajúcu časť kúpnej ceny, aby sme mohli podať návrh na zápis do obchodného registra. Naša spoločnosť zabezpečí zostávajúce úkony len vo vlastnej réžii.

 

Výhody

Rýchlosť
Majiteľom novej spoločnosti môžete byť v priebehu niekoľkých dní, pričom vykonávať úkony v mene novej spoločnosti je možné okamžite po podpise zmluvy.
Jednoduchosť
Administratívne zabezpečujeme celý proces, pričom vašou úlohou je len poskytnúť požadované údaje k uskutočneniu prevodu a podpísať nami vypracované dokumenty. U spoločnosti registrovanej za platiteľa DPH odpadá celý administratívne náročný proces registrácie a úhrady zábezpeky na daň.
Pripravenosť
Spoločnosti sú pripravené k okamžitému podnikaniu. Majú vydaný živnostenský list, rovnako pridelené daňové identifikačné číslo, prípade niektoré spoločnosti sú aj registrované za platcu DPH.
Profesionalita
Celý proces je pod dohľadom právnika. V oblasti zakladania spoločnosti a predaja ready-made s.r.o. pôsobíme už dlhodobo, viac ako 10 rokov. Za uvedené obdobie sme získali stovky spokojných klientov.
Ďalší servis
Ako spoločnosť dlhodobo pôsobiaca v danej oblasti Vám vieme poskytnúť ďalší rad služieb so správou Vašej spoločnosti, či už vykonávaním zmien v spoločnosti, alebo v oblastí daní alebo účtovníctva, prípadne podnikateľského poradenstva.